Home

Lintje voor Leo en Ans Schrijer

Biddinghuizen - 30 april 2005.  Vrijdagmorgen werden in het gemeentehuis in Dronten lintjes uitgereikt aan inwoners van de gemeente Dronten. Uit Biddinghuizen werd het echtpaar Schrijer onderscheiden.

Zowel Leo Schrijer als zijn vrouw Ans Schrijer-De Jong zijn hiermee onderscheiden als Lid in de orde van Oranje Nassau. De onderscheidingen worden jaarlijks en op voordracht toegekoend aan mensen die zich (vaak lange tijd) hebben ingezet voor de samenleving.

Leo Schrijer
Vrijwilligersactiviteiten
1979 – 1985 Lid van het bestuur van de Stichting R.K. Onderwijs in Dronten als vertegenwoordiger van de leerkrachten

1968 – 1988 Hij heeft de avondvierdaagse samen met dhr. Ligthart in Biddinghuizen opgestart en was tot 1988 verantwoordelijk voor:
de organisatie, de deelname en opgaven, medaille aanvragen en de logistiek (EHBO, rustpunt, controle, intocht etc.)

1970 – 1971 Tweede secretaris van BAS (Biddinghuizer Algemene Sportvereniging)

1971 – 1981 Lid van de Sportwerkgroep Biddinghuizen. Doel van deze groep is het bevorderen van de onderlinge schoolbanden in het dorp door het organiseren van gezamenlijke activiteiten zoals de Schoolsportdagen en de Verkeersdagen.

1971 – 1981 Penningmeester van BAS (Biddinghuizer Algemene Sportvereniging)

1970 – 1971 Opstarten van het sportterrein “De Schelp” in Biddinghuizen. Dhr Schrijer was één van de initiatief nemers van dit “losse” project waarbij met name de financiering een lastige klus was. Uiteindelijk is er op één avond door het uitgeven van aandelen, naar idee van dhr Schrijer, voldoende opgehaald om het gebouw van het voormalige gemeentehuis over te laten komen op kosten van de vereniging BAS/OMNI.

1970 – 1980 Hij is 10 jaar lang hofschrijver geweest van Carnavalsvereniging ‘De Aanleggers’ van Swifterbant, Biddinghuizen en Dronten.

1972 – 1973 Vanuit zijn functie als directeur van Basisschool De Wingerd hielp hij mee met de organisatie rondom het 10 jarig bestaan van Biddinghuizen. Hij zat in de organisatie van het feest en was betrokken bij de opzet, uitvoering en afronding van o.a. de optocht, de kermis en de feestavond.

1979 In 1979 heeft hij dierenpark ‘De Scharrelberg in Biddinghuizen opgestart. Hij is hierbij betrokken geweest als penningmeester van de Vereniging voor Dorpsbelangen die de Scharrelberg onder haar beheer heeft. Dhr Schrijer was met name betrokken bij de financiële kant van de organisatie en diende tevens als vraagbaak voor het bestuur.

1984 – 1993 Lid van het dagelijks bestuur van de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen (o.a. als penningmeester). Deze vereniging heeft als doel om de maatschappelijke en culturele belangen van de inwoners van het dorp te behartigen en op te treden als gesprekspartner naar de gemeente toe.
Via deze vereniging heeft hij in 1991-1992 zeer actief meegewerkt aan de organisatie van de feestelijkheden rondom het 25 jarig bestaan van Biddinghuizen. Hierbij valt te denken aan het schrijven van het boek 25 jaar Biddinghuizen, het opzetten, het uitvoeren en afronden van de Biddinghuizer feestweek (ook financieel)

1992 – heden Is een van de redactieleden van het informatieweekblad dat alleen in Biddinghuizen wordt uitgegeven “Biddinghuizen Aktueel”. Hij is tevens penningmeester van de Stichting Biddinghuizer Aktueel.

2003 – heden Zet zich in voor de actie “Handen af van onze bieb”. Dit is een actie die is opgestart voor het behoud van de bibliotheek in Biddinghuizen. Als bezorgde burger is dhr. Schrijer begaan met het lot van de openbare bibliotheek in Biddinghuizen. Samen met anderen is hij een actiecomité gestart dat zich in een positie heeft gemanoeuvreerd waarbij zij als discussie en gesprekspartner dienen voor alle betrokken partijen waaronder de gemeente Dronten en Stichting Openbare Bibliotheken.


1967 – heden Voor de Bonifatius parochie in Biddinghuizen heeft hij meerdere taken op zich genomen, waaronder je sterk maken voor de mensen in nood. Dit doet hij vanaf 1996 middels KeSa (Kerk en Samenleving).

Naast bovengenoemde activiteiten is dhr. Schrijer ook voorzitter geweest van de beheerscommissie van Het Koetshuis (Dit is het dorpshuis van Biddinghuizen) en Dirigent van het parochiekoor in Biddinghuizen.

Ans Schrijer-De Jong
Vrijwilligersactiviteiten
1971 – 1980 Mevrouw was secretaresse van de Biddinghuizer Algemene Sportvereniging (BAS).

1982 - 1994 Mevrouw heeft BAS JUDO opgericht en heeft 12 jaar lang in het bestuur gezeten.

1985 – 1993 Mevrouw was secretaresse van de R.K. Sint Bonifatiusparochie in Biddinghuizen. Hiervoor verzorgde zij alle secretariële werkzaamheden, waaronder het maken van de agenda’s voor de parochiebestuursvergaderingen en de parochievergaderingen. Deze vonden beiden een keer per maand plaats en zij woonde ze ook beiden bij. Verder verzorgde zij de post (inkomend en uitgaand) en droeg ze zorg voor de communicatie naar de werkgroepen.

Jaren 80 In de jaren tachtig heeft mevrouw zich ingezet voor het Parochieblad ‘Het Gesprek’ van de Sint Bonifatiusparochie in Biddinghuizen. Zij verzamelde alle kopij van de parochie Biddinghuizen en leverde de lay out voor het blad aan bij de drukker. Dit blad kwam (en komt nog steeds) ca. een keer per drie tot vier weken uit.

1987 – 1991 Mevrouw is lid geweest van de Raad van Kerken afdeling Biddinghuizen.

1981 – 2004 Mevrouw heeft het Instituut voor natuurbescherming educatie (I.V.N.) in Biddinghuizen opgericht. Dit valt nu onder I.V.N. gemeente Dronten, maar de afdeling Biddinghuizen bestaat nu nog. Mevrouw is tot juni 2004 zeer actief geweest met het leiden van de jeugdgroepen. Het doel hiervan was de jeugd de natuur te laten ontdekken en hen hiervan bewust te maken. Mevrouw onderhield ook het Biddinghuizer Pad.

1988 – 1989 Mevrouw is lid geweest van de organisatiecommissie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Biddinghuizen. Zij was hierbij vooral actief rondom de organisatie van een musical.

1989 – heden Mevrouw is Cantor van de Sint Bonifatiusparochie in Biddinghuizen.

1991 – 1992 Mevrouw is lid geweest van de organisatiecommissie rondom het 25-jarig bestaan van basisschool de Wingerd in Biddinghuizen. Zij zat in het dagelijks bestuur en verzorgde de musical.

1992 – heden Mevrouw is dirigente van het parochiekoor van de Sint Bonifatiusparochie in Biddinghuizen.

2000 – heden Mevrouw is lid van de Vogelbescherming en in die hoedanigheid ook officiële vogelteller in een gebeid aan de Ellerweg in Biddinghuizen.

Redactie BHZNet.nl

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Facebook Instagram Twitter
© 2024 Stichting De IJsvogel Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat