Home

Veteranen gezocht voor Koningsdag

Veteranen gezocht voor Koningsdag Biddinghuizen - 11 april 2018.  De Veteranencommissie van de gemeente Dronten zoekt veteranen uit Biddinghuizen die aanwezig willen zijn bij het hijsen van de Nederlandse vlag op het plein in Biddinghuizen tijdens Koningsdag en / of die mee willen helpen bij de opzet en uitvoering van informatieverstrekking.

Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch of per e-mail voor 18 april opgeven bij Frannk Verspaget.

Cohesie
Enkele jaren geleden werden de doelstellingen van de Veteranencommissie gemeente Dronten opnieuw geformuleerd. Twee hiervan richten zich op het bevorderen van de sociale cohesie tussen de veteraan en samenleving in de gemeente. In Dronten en Swifterbant wordt hier al gevolg aan gegeven door jaarlijks als veteranenorganisatie deel te nemen aan de plaatselijke dodenherdenking op 4 mei. Om het bevorderen van de sociale cohesie te intensiveren werd door het commissiebestuur enige tijd geleden besloten, daar waar mogelijk, in de drie kerkdorpen deel te nemen aan evenementen die gericht zijn op haar samenleving. Overleg met o.a. de Stichting Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft ertoe geleid op 27 april aanstaande (Koningsdag) deel te nemen aan het vlaghijsen tijdens de aubade welke om 9.00 uur begint.

Doelen
Naast het deelnemen als veteranen uit Biddinghuizen aan de ceremonie bij het publiekelijk hijsen van onze driekleur staat de commissie hierbij verder twee doelen voor ogen: algemene informatieverstrekking en jeugd. Frank Verspaget: "Omdat het hier de cohesie tussen veteraan en samenleving in Biddinghuizen betreft zijn wij als commissie van mening dat bij deelname aan deze activiteiten de participatie van veteranen woonachtig in Biddinghuizen onontbeerlijk is".

Oproep
Veteranen uit Biddinghuizen wordt gevraagd:
- massaal acte de présence te geven bij het publiekelijk hijsen van de Nederlandse vlag op 27 april;
- te participeren in de opzet en uitvoering van de twee doelen (algemene informatieverstrekking en jeugd).

Mocht u willen deelnemen aan de ceremonie bij het vlag hijsen en/of het plannen en uitvoeren van de verdere activiteiten op deze dag, dan wordt u verzocht dit via e-mail dan wel telefonisch vóór woensdag 18 april kenbaar te maken aan penningmeester Frank Verspaget via frankverspaget@chello.nl of 06-46078467 / 0321-332426.

Redactie BHZNet.nl

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Facebook Instagram Twitter
© 2024 Stichting De IJsvogel Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat