Home

Verslag Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen

Verslag Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen Biddinghuizen - 15 april 2014.  Op woensdagavond 26 maart waren er bijna 50 leden aanwezig op de voorjaarsvergadering van de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen in Het Koetshuis in Biddinghuizen.

Volgens voorzitter Jan van de Wiel is dit de hoogste opkomst van de afgelopen jaren en is hier zeer blij mee.

Na het welkom door voorzitter Jan van de Wiel vertelt hij iets meer over de lopende projecten in Biddinghuizen. Als eerste kwam de huidige stand van zaken wat betreft het MFG Fase 2 ter sprake.

Kort geleden is de intentieovereenkomst getekend door de gemeente, Stichting MFG2, de kerken, de Meerpaal en Dorpsbelangen Biddinghuizen om het plan te ontwikkelen voor de tweede fase van het Multi Functioneel Gebied, als aansluiting op het Educatief Centrum. Het streven is om aan het eind van 2014 akkoord te kunnen geven voor dit nieuwe plan.

Halverwege de winter was het asfaltveld op het evenemententerrein gereed. Helaas is er nog geen mogelijkheid geweest om het veld te testen als ijsbaan, vanwege de weersomstandigheden. Het veld wordt wel goed gebruikt als sportveld. Op dit moment is het nog rondom het veldje kaal, maar de gemeente is begonnen met de aankleding. Tijdens Koningsdag zal er een tent op het asfalt worden geplaatst.

Dorpsbelangen Biddinghuizen is verheugd met de beslissing dat dit jaar de deuren van de aardappelschuur van Schaap Holland aan de Havenweg opnieuw zijn geopend voor het WK Voetbal. Stichting de IJsvogel en BAS Voetbal hebben de handen opnieuw ineen geslagen. Vrijdag 28 maart zal de naam van de 'arena' bekend worden gemaakt en uiteraard hoopt iedereen dat we tot de finale gebruik maken van de aardappelschuur.

De jaarverslagen van de werkgroepen zijn aan het begin van de voorjaarsvergadering uitgedeeld. Het financieel overzicht van Dorpsbelangen Biddinghuizen wordt kort toegelicht door Henru Hendriks, penningmeester van Dorpsbelangen. De kascommissie heeft vastgesteld dat het financieel overzicht toereikend en correct is. De heer Willem Kapteijn is aftredend in de kascommissie. De heer André Rhode zal de kascommissie voor 2014 compleet maken, samen met de heer Jan Jochemsen.

Het volgende punt op de agenda zijn de bestuurswisselingen. Aftredend en herkiesbaar voor de functie van bestuurslid PR-zaken Sabine Potgieter. De vergadering geeft haar akkoord voor de verlenging. Verkiesbaar voor de functie van bestuurslid (voorzitter) Willem Feiken. De vergadering geeft haar akkoord voor de toetreding van Willem tot het bestuur van Dorpsbelangen Biddinghuizen. Het bestuur is nog wel op zoek naar twee bestuursleden.
Afscheid wordt genomen van bestuurslid werkgroepen Jacobien Remijn en voorzitter Jan van de Wiel. Aan het aftreden van Jacobien en Jan wordt aandacht gegeven, vanwege de afgelopen zes jaren dat zij zich hebben ingezet voor Dorpsbelangen. De inzet van zowel Jacobien en Jan voor grote projecten in Biddinghuizen wordt geroemd. Jacobien heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met diverse werkgroepen van Dorpsbelangen Biddinghuizen en de nieuwbouw van Stichting de Scharrelberg was een groot project.Jan is van belangrijke waarde geweest voor het dorp Biddinghuizen en het bestuur van Dorpsbelangen Biddinghuizen. Bij veel projecten is Jan betrokken geweest vanaf het begin tot aan het einde, zoals het wandelpad, de Zwaluwtil, het social sofa-project, de Kaai, MFG Fase 1, de jubileumboom, de NL Doet-Dag. En dat zijn nog maar enkele projecten waar Jan bij betrokken is geweest. Jan heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor het dorp en haar inwoners en daarvoor is iedereen hem zeer dankbaar. Jan zal gelukkig niet volledig uit beeld verdwijnen.

Na de rondvraag en de pauze is het woord aan wethouder Ton van Amerongen. Sinds mei 2010 wethouder van de gemeente Dronten, met onder andere financiën, duurzaamheid, cultuurzaken in zijn portefeuille, waarbij ook de contacten met Dorpsbelangen Biddinghuizen horen. De wethouder en het bestuur van Dorpsbelangen Biddinghuizen komen twee keer per jaar bij elkaar om bij te praten en indien noodzakelijk is het contact snel gelegd. Belangrijkste is de informatiewisselingen tussen beide partijen, belangenbehartiging binnen de gemeente en het beantwoorden van vragen. Al die jaren is er sprake van wederzijds vertrouwen, respect en een goede verstandhouding. In de afgelopen vier jaren zijn er diverse projecten aan bod geweest zoals Stichting de Scharrelberg, het wandkleed, MFG Fase 1 en 2 en de JOP. De heer van Amerongen spreekt de hoop uit dat deze goedlopende contacten door kunnen worden gezet met hem of het eventuele nieuwe aanspreekpunt vanuit B&W.

Daarna kwam er een afvaardiging van de groep Vlieg op uit Biddinghuizen aan het woord. Deze groep heeft als formele opdracht van Dorpsbelangen Biddinghuizen gekregen: Er voor zorgen dat Biddinghuizen zo min mogelijk overlast en hinder ondervind van de mogelijke uitbreiding van Airport Lelystad . In januari 2014 heeft Dorpsbelangen Biddinghuizen een oproep geplaatst voor meedenkers waarmee projectgroepen samengesteld kunnen worden die zich hard willen maken in het verhaal van de eventuele uitbreiding van de luchthaven en de vliegroutes. Vanuit deze oproep zijn twee groepen samengesteld; een actiegroep voor de organisaties van acties, promotie en het bereiken van de inwoners en de projectgroep voor de inhoudelijke kwesties en details.

Als eerste was Claudia Toetenel aan het woord, vanuit de actiegroep. De actiegroep is druk geweest met het opzetten van een website, een Facebook-pagina en een Twitter-account. Verder is men druk geweest met flyeren en het uitdelen van raamposters bij de huishoudens in Biddinghuizen. De actiegroep wil de inwoners van Biddinghuizen wakker schudden en mededelen dat de strijd nog niet gestreden is.

Namens de projectgroep nam Frank Pels de microfoon in de hand en vertelde de huidige stand van zaken. Op dit moment is de groep bezig met het schrijven van een bezwaarschrift, die ook digitaal beschikbaar zal zijn zodat iedereen bezwaar zou kunnen maken. Het luchtvaartbesluit moet 1 november 2014 gereed zijn. Door de groep wordt er contact gezocht met diverse fracties en partijen om gesprekken te voeren, betrokken te raken en informatie uit te wisselen, met daarbij de hoop om invloed te kunnen uitoefenen op eventuele politieke besluiten.

Dorpsbelangen Biddinghuizen
Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Facebook Instagram Twitter
© 2024 Stichting De IJsvogel Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat