Home

Stichting De IJsvogel zoekt nieuwe sponsoren

Stichting De IJsvogel zoekt nieuwe sponsoren Biddinghuizen - 22 februari 2013.  Een jubileumjaar, een feestjaar. Een jaar van terugblikken maar ook van vooruitkijken. Terugblikken naar de jaren waarin de Biddinghuizer samenleving vorm kreeg door de oprichting van diverse verenigingen.

Terugblikken naar het moment, misschien zelfs kort geleden, dat men in Biddinghuizen kwam wonen en men ervaren heeft makkelijk opgenomen te worden in die samenleving als men daar ook aan bijdraagt. Bijdragen aan het gevoel van saamhorigheid.

Door het sterk ontwikkelde verenigingsleven in Biddinghuizen heeft het dorp een uniek karakter gekregen wat zich kenmerkt door een sterke wil de zaken zelf te regelen. Zich zelf in te richten en verder te ontwikkelen. Een blijvende pioniersgeest.

Vooruitkijkend zijn er echter ook zorgen. Zorgen over dat unieke dorpskarakter. Een groeiende bevolking en blijvende saamhorigheid blijken moeilijk te combineren.

Het wordt lastiger gemotiveerde mensen te vinden die het verenigingsleven samen willen dragen. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op sponsors om activiteiten mogelijk te maken door het beschikbaar stellen van gelden of materiaal.

Activiteiten
Stichting de IJsvogel is, als onderdeel van Dorpsbelangen Biddinghuizen, samen met de werkgroep “50jaar Biddinghuizen” dit jubileumjaar verantwoordelijk voor het merendeel van de activiteiten die in dit kader georganiseerd worden.

Dat zijn niet alleen de bekende activiteiten zoals de Koninginnedag, de avondvierdaagse, het najaarsfeest en de Sinterklaasintocht, maar ook het paaseieren zoeken, de ATB Challenge en de kerstmarkt. Bovendien zullen er een aantal bijzondere activiteiten georganiseerd worden.

Een compleet overzicht kunt u vinden op http://www.50jaarbiddinghuizen.nl.

Sponsoring
Alle activiteiten zullen dit jaar feestelijker en net iets groter zijn. Op Koninginnedag wordt bijvoorbeeld een grote zeskamp gehouden en op het najaarsfeest in oktober probeert de organisatie een bekende band of artiest naar Biddinghuizen halen.

Dit kan echter niet zonder sponsoren. Vandaar dat Stichting De IJsvogel een beroep op u wil doen om een en ander mogelijk te maken. Om Biddinghuizen dat feest te geven wat het voor haar 50-jarig bestaan verdient.

Om aan iedereen te laten zien dat we springlevend zijn en dankzij de inzet van vele vrijwilligers en sponsoren een zelfstandig, eigenwijs en bovenal heerlijk dorp hebben. Dat we samen staan voor Biddinghuizen.

Sponsor worden?
Vele bedrijven uit Biddinghuizen zijn al langere tijd sponsor van Stichting de IJsvogel. Mede door hun bijdragen kunnen genoemde activiteiten georganiseerd worden en een laagdrempelig karakter houden. Voor de zekerheid van een bestendige toekomst kan de stichting echter meer sponsoren gebruiken.

Sponsoren die Biddinghuizen een warm hart toe dragen, een bijdrage willen leveren aan het saamhorigheidsgevoel en willen zorgen dat “Biddinghuizen 50 jaar” een onvergetelijk en feestelijk jaar wordt.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen via info@ijsvogel.net.

Stichting de IJsvogel, Dorpsbelangen Biddinghuizen, Werkgroep 50jaarBiddinghuizen

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Facebook Instagram Twitter
© 2024 Stichting De IJsvogel Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat