Home

Interreligieuze viering tijdens feestweek

Interreligieuze viering tijdens feestweek Biddinghuizen - 10 mei 2007.  Het is nog maar een paar jaar geleden dat het niet goed ging in ons dorp. Dorpsbelangen was op sterven na dood en de saamhorigheid in het dorp was ver te zoeken. Biddinghuizen was in een negatieve spiraal terecht gekomen.

Er ontstonden actiegroepen om te redden wat er te redden viel. Actiegroep Behoud Bibliotheek en Biddinghuizen vooruit! werden opgericht. Want dat het zo niet verder kon, daar was iedereen het over eens. Toen deze actiegroepen zich aansloten bij Dorpsbelangen en een aantal vrijwilligers zitting nam in het bestuur werden al snel resultaten geboekt. Het enthousiasme en de saamhorigheid waar Biddinghuizen altijd zo trots op was, zijn terug.

Samenwerking
De samenwerking en bundeling van krachten hebben een sneeuwbaleffect in positieve zin gehad. Er komt een nieuw winkelcentrum. Oude wijken worden opgeknapt. We maken samen een wandelpad rond Biddinghuizen en een heel groot wandkleed, en we zijn bezig een Multifunctioneel Centrum in het dorp te krijgen, waarin vele organisaties gaan samenwerken. Dorpsbelangen is een serieuze gesprekspartner voor ondermeer de politiek en de gemeente Dronten. Het gaat weer goed in het dorp. Waar samenwerking niet toe kan leiden!

Viering
Een bijzondere manier van samenwerken in Biddinghuizen is de organisatie van een Interreligieuze bijeenkomst, welke zal plaatsvinden op zondagmiddag 17 juni in de feesttent op het evenemententerrein. Protestanten, Rooms Katholieken, Moslims, de Vrijzinnige geloofsgemeenschap en Dorpsbelangen bereiden samen een viering voor. Er zijn helaas plaatsen genoeg op de wereld waar zoiets ondenkbaar is. Gelukkig kan het wel in Biddinghuizen. Het thema voor deze bijzondere viering is ‘Talent’. Komt u ook op zondagmiddag 17 juni? Iedereen is welkom.

Biddinghuizen. We doen het samen.

Dorpsbelangen Biddinghuizen

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Facebook Instagram Twitter
© 2024 Stichting De IJsvogel Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat