Home

Geslaagde najaarsvergadering Dorpsbelangen

Geslaagde najaarsvergadering Dorpsbelangen Biddinghuizen - 29 oktober 2015.  Dinsdagavond 27 oktober hield Dorpsbelangen Biddinghuizen haar jaarlijkse najaarsvergadering, toegankelijk voor alle inwoners van het dorp. Deze keer heeft het bestuur van Dorpsbelangen het op een andere manier geprobeerd aan te pakken en de inwoners van Biddinghuizen een paar minuten spreektijd aan te bieden over een onderwerp naar keuze. De aanmeldingen vielen tegen, maar uiteindelijk was het toch nog mogelijk om een informatieve avond te vormen.

Voorzitter Willem Feiken opende de vergadering en begint met het voorstellen van Rian Ceelaert, helaas niet aanwezig op de vergadering. Rian is geen lid van het bestuur, maar ondersteunt de penningmeester door het bijhouden en opschonen van de ledenadministratie van Dorpsbelangen.

Stichting 3 januari, de stichting die de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Dronten in de Meerpaal verzorgde is in een 'slaapstand' gebracht. Op dit moment zijn er niet genoeg financiële middelen om een geslaagde bijeenkomst te organiseren.

De Gouden IJsvogel ging naar Open Tafel (Foto: Maarten Heijenk)

Zweefvliegen
Er is weinig nieuws rondom het samenvoegen van de zweefvliegclub en de ultra light vliegclub. Beide partijen hebben aangegeven dat deze samenvoeging niet gaat werken, een goede alternatieve locatie is nog niet gevonden. Aan de Flevoboulevard is er een beeld onthuld dat de naam heeft gekregen: Prima Mensen. Een unieke locatie, want volgens metingen is de plek van het beeld het middelpunt van Nederland. Onze eigen Egbert Tietema is als prima mens al vereeuwigd. In de wijk de Graafschap is men flink aan het bouwen en er staat nog meer op de planning. Van de nieuwe bewoners in de wijk komt de helft van buiten Biddinghuizen. Dorpsbelangen is verheugd deze ontwikkelingen te zien. Hubert Ceelaert heeft dit jaar een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. De aanmelding voor 2016 is in goede orde ontvangen bij de gemeente en doorgestuurd naar het Koninklijk Huis.

De Gouden IJsvogel ging naar Open Tafel, hier in beeld voorzitter Ankie Dal (Foto: Maarten Heijenk)

Zwembad
De gemeente heeft besloten om de buitenbaden open te houden en de vormen van burgerparticipatie te onderzoeken. Dorpsbelangen voert gesprekken met de gemeente over de toekomst van het zwembad en wat de rol van het bestuur en de inwoners kan zijn. Tijdens de RaboDoet 2015 is er op één van de schoolpleinen een prachtig verkeersplein gecreëerd door medewerkers van de Rabobank en andere vrijwilligers, mede mogelijk gemaakt door vele sponsoren.

Verrassingsactie bij Open Tafel (Foto: Maarten Heijenk)

Armoedebeleid
Denise Caljé, werkzaam bij de gemeente Dronten, informeerde de aanwezigen over het armoedebeleid van de Gemeente Dronten. De problematiek neemt toe en er zijn extra middelen beschikbaar vanuit het Rijk. In het beleid zijn er zes 'bouwstenen' gemaakt. Voor deze bouwstenen zijn er plannen geschreven en zullen er diverse acties voor worden georganiseerd. Meer informatie zal spoedig kenbaar worden gemaakt vanuit de gemeente Dronten.

Stichting de IJsvogel
Voorzitter Teun van Beek blikt terug op een goed jaar met leuke, goed bezochte evenementen zoals het muziekfestival Op Dreef, Koningsdag, diverse kofferbakmarkten en het huttenfeest. Voor dit jaar staan er nog twee evenementen op de agenda; de Sinterklaasintocht op zaterdag 14 november en de kerstmarkt op vrijdag 18 december. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf bestuursleden en is altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden en vrijwilligers. Want zonder deze groep vrijwilligers is de organisatie van de evenementen gewoonweg niet mogelijk.

Wijk- en buurtbeheer
Gert Jan van Tilburg geeft een korte toelichting over het wijk- en buurtbeheer. Een zelfstandig wijkteam met een uitvoerende en signalerende rol, kansen bespreken, informeren over ontwikkelingen en samenwerken en oplossingen zoeken voor problemen in een wijk. Doel van het wijkteam is om de inwoners van Biddinghuizen meer ruimte en invloed te geven op hun directe leefomgeving. Ook worden er acties georganiseerd zoals de zwerfvuilacties, acties gericht op de hondenpoepproblematiek en diverse sport- en buurtactiviteiten.

LEADER
Rolande Kempenaar heeft een presentatie gegeven over Leader. Leader is een subsidieprogramma vanuit Brussel en maakt deel uit van het Europese Plattelandsontwikkelingenprogramma. Het wil projecten in plattelandsgebieden stimuleren om hiermee een impuls te geven aan de kwaliteit en leefbaarheid in deze plattelandsgebieden. De projecten worden aangemeld bij de gemeente en worden door het LAG beoordeeld en besproken. De provincie is het orgaan wat het Europese geld uiteindelijk ter beschikking stelt. Enkele voorbeelden van bekende Leader-projecten uit de omgeving: Wandelpad in Biddinghuizen, het gebouw bij het dierenpark de Scharrelberg en scouting, Musical Morgenland, het borduurproject de Flevowand, pannenkoekenhuis Hans & Grietje en de natuurstrook/zwaluwenoever bij Van Werven. De datum voor het aanleveren van potentiële projecten staat voor de deur.

Gouden IJsvogel
Dit jaar had het bestuur van Dorpbelangen Biddinghuizen de inwoners van het dorp gevraagd om nominaties voor de Gouden IJsvogel. Het bestuur heeft uit deze nominaties een keuze gemaakt en de Gouden IJsvogel gaat dit jaar naar de kookgroep Open Tafel. De vrijwilligers van de Kookgroep bereiden elke dinsdagmiddag een driegangen diner voor een groep van 45 personen, bestaande uit alleenstaande ouderen. De kookgroep bestaat uit zeventien dames, die koken om toerbeurt. Het gaat niet alleen om het koken, maar ook om het samenstellen van de menu's, de boodschappen, de nodige voorbereidingen en opruimen. De Gouden IJsvogel is dinsdagmiddag tijdens een verrassingsactie bij de Open Tafel opgespeld bij voorzitster Ankie Dal door voorzitter Willem Feiken. De overige dames kregen een button en bloemen.

De Gouden IJsvogel werd dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt. Trotse dragers van de Gouden IJsvogel zijn Gezinus Broeksema, Joke Harms, Sharon Kips, Carla van Dijk, Richard van Woerkom, Henk van Wilpe en Paul van Tintelen, Herman Stegeman en Simon van Dijk, de EHBO-vereniging Biddinghuizen, Gert Jan van Tilburg, Hidde Norder en Peter te Riele.

Bestuur Dorpsbelangen Biddinghuizen

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Facebook Instagram Twitter
© 2024 Stichting De IJsvogel Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat