Home

Oranjecomité gaat werk maken van Koninginnedag

Oranjecomité gaat werk maken van Koninginnedag Biddinghuizen - 4 september 2002.  Koninginnedag 2003 wordt weer één groot feest voor elk wat wils. Dat zijn de plannen van het onlangs opgerichte Oranjecomité. Dinsdagavond was er een brainstorm-avond in Het Koetshuis waarbij het concept-plan werd gepresenteerd.

De basis van koninginnedag 2003 moet de waterzeskamp gaan vormen. Deze is het afgelopen jaar niet doorgegaan en met het kiezen van een nieuwe datum kwam 30 april 2003 al snel in beeld. Het bleek dat er meerderen waren die van de koninginnedag wat wilden maken. Deze mensen besloten de koppen bij elkaar te steken en een Oranjecomité in het leven te roepen.

Kernpunten Koninginnedag 2003
Na een aantal onderlinge besprekingen kwamen ze tot een aantal kernpunten voor koninginnedag 2003:
  • Er moet geprobeerd worden activiteiten te bieden voor een zo groot mogelijk groep;
  • De activiteiten moeten, waar mogelijk, zoveel mogelijk op één locatie plaatsvinden;
  • Er moet een zo groot mogelijk draagvlak gecreëerd worden voor de activiteiten.


Samen als dorp bouwen aan de toekomst
Wat het comité vooral nastreeft, is dat het dorp als één gemeenschap achter activiteiten moet staan. Dit betekent dat veel partijen in het dorp betrokken moeten worden bij het opzetten en organiseren van de dag. Vanavond was er dan ook een brede afvaardiging van het dorpsleven uitgenodigd. (Sport)verenigingen, Dorpsbelangen, Scholen, Bedrijfsleven en Horeca zouden er, in de ideaalsituatie, allemaal hun steentje aan bij moeten dragen om Biddinghuizen rond 30 april 2003 een bruisend dorp te maken.

Anderhalve dag festiviteiten
In het concept dat het comité presenteerde, beginnen de activiteiten op 29 april. De volgende dag op 30 april zal het ochtendprogramma van de laatste jaren gehandhaafd blijven, omdat, zo meldt het comité, "dingen die goed werken en een succes zijn ook nu georganiseerd moeten worden."

Naar evenemententerrein
Aansluitend aan de rondgang en het vlaghijsen (dat traditioneel bij Het Plein plaats moet vinden), zouden de activiteiten zich moeten verplaatsen naar het evenemententerrein aan De Dreef. 's Middags is de waterzeskamp op het evenemententerrein, met hierbij natuurlijk de nodige randactiviteiten.

Creatieve sfeer tijdens brainstorm
Als reactie hierop vroeg het comité de aanwezigen dinsdagavond om hierop hun licht te laten schijnen en eventuele andere ideeën aan te dragen. In het kleine anderhalf uur dat de groep bijeen was, werden nieuwe punten aangereikt, en werden tips gegeven over de punten in het conceptplan. Wat vooral duidelijk was, was dat de aanwezigen met een positief gevoel de ruimte verlieten. Deze impuls van actieve inwoners van Biddinghuizen, was misschien wel logisch, maar ook nodig. Het lijkt erop dat Biddinghuizen in 2003 weer een bruisende koninginnedag tegemoet gaat!

Het comité gaf overigens aan dat ideeën omtrent koninginnedag altijd welkom zijn. Deze kunt u als reactie op dit bericht plaatsen in het forum, of rechtstreeks mailen aan oranje@biddinghuizen.org

Redactie BHZ-Net

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
Facebook Instagram Twitter
© 2024 Stichting De IJsvogel Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat