Home

- Huisreglement

Huisreglement Stichting de IJsvogel

 • Als u gevraagd wordt om uw legitimatie bent u verplicht hieraan gehoor te geven.
 • Bij bepaalde activiteiten is het dragen van een polsbandje verplicht.
 • Het is niet toegestaan eigen dranken/etenswaren meenaar binnen of naar buiten tenemen.
 • Indien de organisatie en of beveiliging het nodig acht mag er gefouilleerd worden door de beveiliging.
 • Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen naar buiten.
 • Het gebruiken of bij zich dragen van enigerlei wapens is ten strengste verboden.
 • Het nuttigen, gebruiken,verhandelen of bij zich hebben van verdovendemiddelen is ten strengste verboden.
 • Ten alle tijden dient u orders van de organisatie op te volgen.
 • Onder de18 jaar is alcohol verboden. NIX18
 • Aanstoot gevend gedrag (in deruimste zin deswoords) wordt niet getolereerd.
 • Bier/drank gooien heeft verwijdering tot gevolg.
 • Het bestuur acht zich niet aansprakelijk voor verlies/beschadiging van goederen.
 • Overtreding van het huisreglementheeft verwijdering tot gevolg.
 • Indien dit huisreglement niet voorziet, beslist het bestuur van Stichting de IJsvogel.
Facebook Twitter
© 2023 Stichting De IJsvogel Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat